GESTIÓ I COMPTABILITAT

INFORMACIÓ SOBRE GESTIÓ I COMPTABILITAT

L’àrea de comptabilitat està centrada en la gestió de les comunitats de propietaris, des dels pressupostos anuals de cadascuna d’elles fins al control diari de la morositat. Tanmateix, oferim un servei de control mensual de tots els comptes corrents bancaris de totes les comunitats, a la vegada que treballem en el tancament de comptes anuals de totes elles.